Gimpl Tam

En bearbetning av I B Singers novell ”Gimpl Tam”. Moshe Yassur hade skrivit en musikalversion som vi fick använda. Det är en svart och sorglig historia om en liten Polsk stad i början av 1900 fylld av fattigdom och vidskepelse, kanske inte väsensskild från en svensk stad fylld av frikyrka. Med Yassurs hjälp och en hel del fri tolkning fick vi fram både humorn och poesin i berättelsen. Och det mustiga direkta språket utan inlindningar och omskrivningar.