A retsenzer fun New York Times

Shakespeare hot nit gehat gekent machn a beserer forshtelung, hot er gehat gekrogn a budzhet fun Bill Gates.